Kontakt

AkadémiaSlovenčiny Panská 17
811 01 Bratislava – Staré Mesto

+421 2 38 10 14 16

Pravidlá ochrany osobných údajov webovej stránky akademiaslovenciny.sk

Pravidlá ochrany osobných údajov webovej stránky akademiaslovenciny.sk

Zodpovedná firma: Management and Language Training s.r.o.
Panská 17, 811 01 Bratislava
02/38 10 14 16
info@deutschakademie.sk

Všeobecne

Ochrana a bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto táto webová stránka ukladá a spracováva údaje výhradne v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vy ako používateľ súhlasíte so spracovaním údajov v zmysle tohto vyhlásenia. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na túto webovú stránku. Ak ste presmerovaní na iné stránky prostredníctvom odkazov na našich stránkach, informujte sa priamo na konkré tnych webových stránkach o príslušnom zaobchádzaní s vašimi údajmi. Vaše osobné údaje (napríklad pohlavie, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, číslo kreditnej karty), sú spracované u nás v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Nasledujúce ustanovenia vás informujú o povahe, rozsahu a účeloch zhromaždovania, spracovania a používania osobných údajov. Používanie tejto webovej stránky je možné bez poskytnutia osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresa) je, pokiaľ je to možné , na základe slobodnej vôle. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovné ho súhlasu. Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom nešifrovaných webových stránok) môže mať bezpečnostné chyby. Úplná ochrana údajov od prístupu tretími stranami nie je možná.

Dotknuté práva

Podľa nariadenia EÚ o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba rozsiahle práva. Tieto práva by predovšetkým mali zabezpečiť väčšiu transparentnosť v súvislosti s vašimi údajmi. Vaše práva ako dotknutej osoby sú právo získať informácie o vašich osobných údajoch, právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, odpor voči spracovaniu (priamy marketing) a prenositeľnosť údajov (iba v prípade zmluvné ho vzťahu alebo súhlasu) a zrušenie súhlasu kedykoľvek. Okrem toho máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov.

Dotknuté osoby môžu využiť všetky práva zaslaním e-mailu na adresu datenschutz@deutschakademie.com alebo osobným kontaktom (napríklad telefonicky alebo priamo na mieste) alebo poštou.

Výmaz osobných údajov

Vaše údaje budú vymazané hneď po splnení príslušnej zmluvy s vami a v prípade, ak už neexistuje žiadna právna povinnosť uchovávania údajov. Vaše dáta budú preto vždy vymazané na konci 10. (desiateho) roka od aktualizácie posledné ho dokumentu; doba uchovávania podľa § 76 Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.

Zákonné / právne záväzky alebo zmluvné záväzky (napr. voči zákazníkom zo záruky alebo škody alebo voči zmluvným partnerom), sú základom pre uchovávanie osobných údajov. (Clánok 6 ods. 1 písm. C) GDPR – základ zákonnej povinnosti spracovania: zákonný / právny záväzok)

Prenos osobných údajov na príjemcov v tretích krajinách

Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa zvyčajne neodovzdávajú príjemcom v tretích krajinách. Ak sa uskutoční prenos príjemcom v tretích krajinách, uskutoční sa to v rámci zmluvnej dohody s príjemcom a len v potrebnom rozsahu.

Odkazy

Starostlivo kontrolujeme odkazy, ktoré opúšťajú našu webovú stránku. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah na stránkach, ktoré sú prepojené z tejto webovej stránky alebo z akejkoľvek inej internetovej stránky.

Stav osobných údajov

Bez vášho výslovné ho súhlasu alebo bez právneho základu nebudú vaše osobné údaje prevedené na tretie strany mimo zmluvy. Po splnení zmluvy budú vaše dáta zablokované na ďalšie použitie. Po uplynutí platnosti daňových a obchodných predpisov budú tieto údaje odstránené (pozri výmaz údajov), pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ich ďalším používaním.
Niektoré údaje budú na základe oprávnené ho záujmu aj naďalej dostupné nášmu marketingové mu oddeleniu na marketingové účely.

Vaše osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu zmluvné ho vzťahu (údaje o inventúre), sa používajú výlučne na vykonanie zmluvy. Napríklad, na dodanie tovaru sa vaše meno a adresa odošlú dodávateľovi tovaru.

Informácie o súboroch cookie

Existujú tri kategórie súborov cookie:
# základné súbory cookie na zabezpečenie základnej funkčnosti webových stránok
# funkčné súbory cookie na zabezpečenie výkonu webových stránok
# cielene orientované cookie na zlepšenie použivateľských skúseností

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky prijateľnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú tzv. „Session cookies“. Na konci návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookie a cookie povolili iba v jednotlivých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť a aktivovať automatické vymazanie cookie pri zatváraní prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Funkčné obmedzenia bez cookie

Ak vo všeobecnosti neumožňujete používanie súborov cookie, niektoré funkcie a stránky nebudú fungovať podľa očakávania.

Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby Google Analytics- webovú analytiku. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa cielené súbory cookie.

Viac informácií o spracovaní údajov o používateľoch v službe Google Analytics nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacch s používaním webových stránok od spoločnosti Google, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím a inštaláciou plugin prehliadača dostupné ho pod nasledujúcim odkazom: https: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = cs

Prípadne môžete službe Google Analytics zabrániť v zhromažďovaní informácií kliknutím na nasledujúci odkaz (podrobné pokyny nájdete na stránke https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/#disable). Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov o budúcich návštevách tejto stránky, bude nastavené odmietnutie súborov cookie.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizeIP ()“, takže adresy IP sa spracúvajú iba skrátene, aby sa vylúčil priamy vzťah ku konkré tnej osobe.

Prihláška

Ak nám poskytnete svoje registračné informácie pre kurz prostredníctvom nášho registračné ho formulára, použijeme údaje, ktoré ste poskytli výhradne na účely spracovania vašej registrácie, všeobecné ho rozvoja podnikania a štatistických účelov. Údaje nebudú odovzdané tretím stranám. Údaje, ktoré ste zadali v registračnom formulári, zostanú u nás, pokým nepožiadate o ich odstránenie alebo nezrušíte súhlas s ich ukladaním alebo s účelom uchovávania údajov (napríklad po dokončení vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä obdobie uchovávania – zostávajú nedotknuté .

Funkcia komentovania

Máte možnosť zanechať komentáre na našich webových stránkach. Za týmto účelom používame funkciu komentovania WordPress. Musíte sa prihlásiť pomocou účtu. Okrem vášho komentára funkcia poznámok na tejto stránke ukladá aj informácie o tom, kedy bol komentár vytvorený a používateľské meno, ktoré ste si vybrali.

Sociálne pluginy z Facebooku

Používame sociálne pluginy z facebook.com, prevádzkované firmou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Tieto moduly môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo doplnením doplnku Facebook Social Plugin. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo zanecháte komentár, príslušné informácie sa odošlú priamo z vášho prehliadača na Facebook a uložia sa tam. Spoločnosť Facebook navyše zverejňuje vaše preferencie vašim priateľom z Facebooku. Ak ste prihlásený / -á na Facebooku, Facebook môže priradiť návštevu našej stránky priamo na váš účet Facebook. Aj keď nie ste prihlásený / -á alebo nemáte účet v službe Facebook, váš prehliadač pošle informácie (napríklad na ktorú webovú stránku ste pristupovali, vašu IP adresu), ktorú Facebook ukladá. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov a ich použití prostredníctvom Facebooku.

Podrobnosti o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi prostredníctvom Facebooku a vaše práva v tejto súvislosti nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila údaje zhromaždené o vás prostredníctvom našej webovej stránky do Vášho Facebook účtu, musíte sa pred tým, ako navštívite naše webové stránky, odhlásiť z Facebooku.

Sociálne pluginy zo stránky Youtube

Používame sociálne pluginy zo stránky YouTube na Google. Prevádzkovateľ tejto stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite našu webovú lokalitu s podporou doplnku YouTube, budete pripojení k serverom YouTube. Youtube server je informovaný, že ste navštívili naše stránky.
Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priradiť vašu návštevu na našej stránke pomocou vášho používateľské ho konta. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Sociálne pluginy zo služby Google+

Funkcie Google+ používame na našich webových stránkach. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Zhromažďovanie a zdieľanie informácii: Pomocou tlačidla Google + môžete odosielať informácie na celom svete. Tlačidlo Google + vám a ostatným používateľom poskytne personalizovaný obsah od spoločnosti Google a našich partnerov. Spoločnosť Google ukladá informácie, ktoré ste dali +1 pre obsah a informácie o zobrazenej stránke po kliknutí na +1. Vaše + 1 sa môžu zobrazovať vedľa vášho profilové ho mena a fotografie v službách Google, napríklad vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile Google alebo inde na webových stránkach a reklamách na webe.

Spoločnosť Google zaznamenáva informácie o vašej aktivite +1, aby zlepšila služby spoločnosti Google pre vás a pre ostatných. Ak chcete použiť tlačidlo Google +, potrebujete globálne viditeľný verejný profil Google, ktorý musí obsahovať aspoň meno zvolené pre daný profil. Tento názov sa bude používať vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže tento názov nahradiť iný názov, ktorý ste použili pri zdieľaní obsahu prostredníctvom svojho účtu Google. Identita profilu Google sa môže zobraziť používateľom, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo od vás majú iné identifikačné informácie.

Použitie zhromaždených informácií: Okrem vyššie uvedených spôsobov použitia sa informácie, ktoré poskytnete, použijú v súlade s platnými pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zverejňovať súhrnné štatistiky o aktivite používateľov + 1 alebo ich zdieľať s používateľmi a partnermi, ako sú vlastníci, inzerenti alebo pridružené webové stránky.

Sociálne pluginy z webu Twitter

Používame sociálne pluginy služby Twitter. Tieto funkcie sú k dispozícii prostredníctvom spoločnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocou služby Twitter a funkcie „Znovu pridať“ budú webové stránky, ktoré navštívite, prepojené s vaším účtom Twitter a zdieľané s ostatnými používateľmi. Taktiež budú prenesené na Twitter. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných dát a ich používanie prostredníctvom Twitteru.

ÄŽalšie informácie nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov služby Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Nastavenia ochrany osobných údajov v službe Twitter môžete zmeniť v Nastaveniach účtu na stránke http://twitter.com/account/settings. Viac informácií nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Nastavenia ochrany osobných údajov môžete zmeniť v službe Twitter v nastaveniach účtu na adrese http://twitter.com/account/settings.

Google Adsense

Táto webová stránka používa službu Google AdSense, ktorá slúži na integráciu reklám spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Google AdSense používa tzv. Cookie, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Google AdSense tiež používa tzv. Web beacons (neviditeľná grafika). Tieto Web beacons môžu byť použité na vyhodnotenie informácií, ako návštevnosť na týchto stránkach.

Informácie generované prostredníctvom súborov cookie a Web beacons pri používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) a doručenia reklamných formátov sú prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v USA. Tieto informácie môže zdieľať spoločnosť Google so spoločnosťami Google. Spoločnosť Google však nebude zlúčovať vašu IP adresu s inými dátami, ktoré ste uložili.

Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušné ho softvé ru prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka servera, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám. Sú to:

-typ prehliadača a verzia prehliadača
-použitý operačný systé m
-adresa URL odkazujúceho
-názov hostiteľa prístupové ho počítača
-čas žiadosti servera
-IP adresa

Tieto údaje nemožno priradiť ku konkré tnym osobám. Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov nevykonávame. Vyhradzujeme si právo retroaktívne skontrolovať tieto údaje, ak si uvedomíme konkré tne náznaky nezákonné ho používania.

Šifrovanie SSL

Táto webová lokalita používa šifrovanie SSL z bezpečnostných dôvodov a chráni prenos citlivé ho obsahu, napríklad žiadostí, ktoré nám pošlete ako používateľ webu. Šifrované spojenie môžete rozpoznať zmenou riadku adresy prehliadača z „http: //“ na „https: //“ a symbolom zámky v riadku prehliadača.
Ak je šifrovanie SSL povolené , údaje, ktoré nám odošlete, nie je možné prečítať tretími stranami.

ÄŽalšie informácie, ktoré osobné údaje všeobecne spracovávame, nájdete na stránke Ochrana osobných údajov podľa článku 13 a 14 Nariadenia GDPR.

 

Recommend this page (you have to allow popup-window)